ANUNSYO:

Apektado ka ba o may kakilala na apektado ng Saudization?

Nanganganib ba na maapektuhan ang Iqama o profession mo sa darating na mga araw?

Ang POLO-Riyadh ay nagsasagawa ng isang “survey” para mangalap ng impormasyon upang mapagaralan at makapagbigay ng mga hakbang o rekomendasyon para sa patakaran ng pag-papadala ng migrante manggagawa sa Saudi Arabia.

Sagutan o tulungan kaming ibahagi ang link na ito para sa 2-minute survey – https://forms.gle/2UiuVgmrAQ6cpZ8JA

Mananatiling confidential ang mga impormasyong makakalap namin dito. Maraming Salamat po.