RIYADH
AFIF AL HARRAH AL AFLAJ AL BAYLE AL MOZNEB AL NABAHA ZAMEYA AL SHAMASEYA ARTAWIYYA ASSYA BAQAA DAMI TAMEEM DAWADIMI, DILLAM DIRIYAH DURMA/DHORMA EUON ALUAWA GHAZALA HADITAH HARIQ HILLAH HORAYMALA HOTAT KHASMIN LAYLA MAJMAH MUZAHIMIYAH QUAY’IYAH REMAH RUWAYDAH SHANNAN SHUBAYRIMAH SULAYYI/SULAYIL THADIQ TUNAYR YEMEN
UNAIZAH (CENTRAL REGION OFFICE)
AL GHAZALAH AL GHAT AL MANIYAH ALJOUF AL RASS ARAR AZ ZILFI BADANAH BADAYAH BUKARIYAH BAURAYDAH HAIL QURAYYAT QASSIM RAFHAH RIYADH AL KHABRA SAKAKAH SHAQRA TURAIF ZULFI
ALKHOBAR (EASTERN REGION)
ABQAIQ ABU HADRIYAH AL AHSA AL KHOBAR DAMMAM DHARAN HAFR AL BATIN HARADH HOFUF JUBAIL KHAFJI MISHAB NARRIYAH QARYAT AL ULEY QATEEF QUYSAMAH RAS TANURAH SALWAH UDDAYLIYAH URRAYBAH
JEDDAH (WESTERN REGION)
ABHA ABU ARISH AL BAHAR AL HUNAKIYAH AL NAMAS BADR HUNAYIN BAHAH BAIJURASHI BAREQ BISHAH DHARAN ALJANNOU DIRS DUBA HANAKIYYAH HAQL JIZAN KHAMIS MAUSHAIT KHAYBAR KHURMAH KIYAT LITH MADIAN SALIH MAHD AL THABAB MAKKAH MADINAH/MEDINA NAJRAN QALIBAH QUNFIDAH RABIGH RAS AL QASBAL RAWDAH SABYA SAMTAH SARAT UBAIDA SHARURAH TABUK TAIF TANOMAH TAYMA TURABAH ULA UMM LAJJ WAJH YANBU